Prima cestování


Mnoho lidí moc rádo cestuje, ale nÄ›kde je to bohužel takové, že lidé jednoznaÄnÄ› nemají finanÄní prostÅ™edky na to, aby mohli cestovat. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé si také prvnÄ› uvÄ›domili, kam chtÄ›jí testovat, a potom by také mohli Å¡etÅ™it peníze na to, aby mohli cestovat tam, kam vlastnÄ› oni cestovat chtÄ›jí. Já si myslím a pÅ™edpokládám, že je urÄitÄ› hodnÄ› lidí, kteří ví, kolik penÄ›z budu potÅ™ebovat na to anebo na to cestování. Věřte mi, že je toho opravdu hodnÄ›. Máte vážnÄ› mnoho možností, kam a jak můžete cestovat. Co kdybyste tÅ™eba cestovali stopem, znáte to? Řeknu vám, že sice v dneÅ¡ní dobÄ› je to docela nebezpeÄné, protože tohle mi Å™ekla moje kamarádka.

Můj sen jsou vodopády.

Prý jí nÄ›kdo odvezl úplnÄ› na jiné místo, než kam chtÄ›la. Takže moje kamarádka z toho byla opravdu vyděšená a neÅ¡Å¥astná. Od té doby už prý stopem v životÄ› nepojede. Já se jí ani nedivím. Potom jsem si Å™ekla, že v dřívÄ›jší dobÄ›, tÅ™eba kdy byla moje maminka mladá, tak ona sama mi Å™ekla, že dříve normálnÄ› jezdilo stopem. Bylo to prý úplnÄ› běžné a nikdo nikoho nikdy neunesl. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›které výjimky bylo tohle i tak zajímavé a nebezpeÄné. Je úplnÄ› jasné a je to vÅ¡ude, že výjimka potvrzuje pravidlo, ale sama jsem si Å™ekla, že kdybych já mÄ›la v dneÅ¡ní dobÄ› stopovat a takhle cestovat, tak bych do toho rozhodnÄ› neÅ¡la.

Mám ráda zajímavá místa.

NejradÄ›ji cestuji tak, že jezdím autem anebo vlakem, Äi autobusem. Nejvíce pohodlné je to právÄ› vlakem, protože tam chodí i lidé, kteří vám nabízí nápoje anebo tÅ™eba nÄ›jaké drobné obÄerstvení, tohle mÄ› vždycky zaujme. Jezdíme vždycky vlakem se synem, baví nás cestovat tÅ™eba na Slovensko, protože tam mám kamarádku, která se mnou kdysi studovala stÅ™ední Å¡kolu. Je to už hodnÄ› let, ale nikdy jsme na sebe nezapomnÄ›ly a Äasto si online dopisujeme. Řeknu vám, že ÄlovÄ›k bez cestování by asi dlouho nevydržel, a to myslím psychicky, protože pÅ™i cestování si ÄlovÄ›k ho hlavnÄ› odpoÄine.