Počítačka pomůže

Život už by dnes nebyl bez peněz možný. Kdybychom nebyli finančně zajištění, neobstáli bychom vzhledem k tomu, kolik věcí a služeb potřebujeme a nedokážeme si je zajistit jinak než formou koupě. A vzhledem k této potřebě mít peníze se tedy obvykle ucházíme o nějakou práci, jíž bychom si na uspokojení všech svých potřeb vydělali.

Ovšem s penězi to bývá nejednou těžké. A to nejen proto, že je mnozí zaměstnavatelé vcelku pochopitelně neradi vydávají ve větším množství, než musí, ale i proto, že jsou tu i komplikace související třeba se skutečností, že neexistuje jenom jedna věc zvaná mzda. Mzdy máme rovnou dvě, hrubou a čistou, a protože se tyto dotýkají každého zaměstnance, a navíc se i znatelně liší jedna od druhé, nesmíme je zaměňovat a musíme vědět, co že která přesně obnáší.

mince EU

A co že tyto mzdy obnášejí?

Pokud je řeč o hrubé mzdě, je to ta částka, kterou zaměstnavatel vynaloží na odměnění svého zaměstnance. Tyto peníze odcházejí z firemních zisků. Ovšem k zaměstnanci nedojdou.

Zaměstnanec pak totiž dostane mzdu čistou, která je nižší. Protože ta vznikne tím, že se z hrubé mzdy odečtou povinné srážky, jimiž jsou daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění.

bankovky EU

A aby měl našinec jistotu, že se svými příjmy z vykonávané práce vystačí, je třeba vědět, jak takový výpočet čisté mzdy probíhá a kolik že člověku z hrubé mzdy seberou. Aby bylo zřejmé, kolik nakonec dostane, protože zaměstnavatelé obvykle při dohadování se se zaměstnanci uvádějí mzdu hrubou.

Každý ze zaměstnanců by si tedy měl umět spočítat svou čistou mzdu z té hrubé. A protože je to pro leckoho relativně složité, je určitě dobře, že nám to usnadňuje kalkulačka vyvěšená na internetu. Díky ní můžeme v okamžiku vědět, jak to s námi bude v dané práci po finanční stránce vypadat. A nezaskočí nás, když dostaneme méně, než byla sjednaná hrubá mzda.