Úvod

Dovolte mi, abych Vás přivítal na mých Web stránkách.

Po odchodu z Ústřední vojenské nemocnice v roce 1992 jsem po získaných zkušenostech začal intenzívně pracovat na úplně nové léčebné metodě, kterou jsem nazval " Léčba chorob metodami přírodní medicíny." Tato léčebná metoda se mi po 22 letech osvědčila do té míry, že o ní mohu prohlásit, že se vlastně jedná o revoluci v léčbě i těch nejzávažnějších chorob. Ne, nepřeháním. Můžete se o tom, v případě onemocnění, ale i preventivně, sami přesvědčit.
V mé výzkumné práci mi významnou měrou také pomohly vědecké práce MUDr. Normana Walkera a MUDr.Hanishe, které byly publikovány již v průběhu r. 1905 - 1925. Tyto práce mě zaujaly hlavně tím, že tito vědci usilovali o to, aby se pacienti úplně vyléčili. Samozřejmě, dnes o to současná medicína usilovat nemůže, protože k
dosažení maximálních zisků potřebuje lidi nemocné. Také mi můj kamarád - lékař řekl, že kdyby všichni lidé žili jako já, že by svou ordinaci musel zavřít. A tím je vlastně řečeno vše...
U všech mých pracích mi pomohly moje osobní zkušenosti, které jsem postupně uplatňoval na vlastním organizmu. Musím zdůraznit, že to byly i zkušenosti, které jsem postupně získával při léčbě mých pacientů.
Dále chci zdůraznit, že nemoci nejsou způsobeny stárnutím organizmu, ale zničujícím životním stylem současné
lidské civilizace a také tím, že se lidé o své zdraví nestarají a bohužel, také nevědí jak !!

Na závěr této části chci upozornit. že tak významné vědecké pracovníky jako byli MUDr. Norman Walker - zakladatel,
dodnes významného výzkumného ústavu Norwalk v Newyorku (vliv výživy a detoxikace na zdraví člověka) a MUDr Hanishe, prakticky z mých pacientů nikdo nezná a také dnešní vědecká medicína v jejich práci nepokračuje. Dále chci zdůraznit, že vše, co uvádím, jsou moje soukromé poznatky jednoho z vedoucích pracovníků Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterou ale obdivuji v ostatních oborech jako jsou chirurgie, stomtologie, oční a další. Takže nelze

 odsuzovat současnou medicínu jako celek. Navíc, bez záchranářů bychom se v dnešní civilzaci neobešli vůbec.

MUDr. Walker mě také velmi zaujal cílem své práce - nemocné ÚPLNÉ VYLÉČIT.

 A TO JE TAKÉ CÍLEM MÉ PRÁCE !!


Dále jen jako příklad, uvádím mého vyléčeného pacienta :.

V červnu minulého roku 2015 ke mě přišel pacient pan Motlocha z Náchoda s diagnozou REVMATOIDNÍ ARTRITIDA s tím, že klasická medikamentózní léčba po půl roce léčby mu nijak nepomohla. Tato choroba je totiž pomocí farmaceutických léků prakticky nevyléčitelná. Závažnost spočívá v tom, že snižuje kvalitu života úpornými bolestmi i v noci a zkracuje délku života o 6 - 7 let, protože postihuje další orgány jako např. prostatu, kde vzniká zánět Jedná se totiž o zánětlivé autoimunitní onemocnění kloubů. Bohužel, ani ty nejmodernější antibiotika si se záněty kloubů poradit nemohou, protože prapůvodcem zánětů je vysoká koncentrace zahlenění. Pan Matlocha trpěl silnými bolestmi kotníků obou nohou, které mu znemožňovaly pohyb. Podobně měl postižena i zápěstí rukou, bezbolestně nemohl vykonávat jakoukoliv práci, např. vyždímat hadr bylo nemožné. Podobně tomu bylo i s klouby prstů na ruce, kde měl otoky. Kromě toho trpěl i bolestmi páteře. Trpěl i bolestmi při močení - zánět prostaty. Onemocnění se projevilo i vznikem hemoroidů. A tak se u něho celkově projevil známý fakt, že toto onemocněn poškozuje i další orgány.

V léčbě jsem využil mých dlouholetých zkušeností z léčby zánětů. Tam používám především celkovou detoxikaci celého organizmu včetně tlustého střeva od hlenů pomocí síranu sodného - glauberova sůl. Hleny jsou totiž živnou půdou pro bakterie, které následně způsobují záněty. Celý tento proces je samozřejmě závislý na vysoké koncentraci zahlenění organizmu. V samotné léčbě je dále nutné z výživy vyloučit jakékoliv hlenotvorné potraviny včetně všech mléčných výrobků. Dále je nutné přistoupit k odstranění anorganických minerálů, zvláště pak uhličitanu vápenatého vápenec z celého oraganizmu. Ty jsou důležitou součástí vzniku artrózy, která nepozorovaně přechází do vyššího stupně rozvoje, kterým je pak artritída, která je příčinou vzniku zánětů. Není to jednoduchá léčba, protože do léčebného procesu musí bezpodmínečně vstoupit absolutně čistá voda s docela hanlivým názvem voda destilovaná. Anorganické minerály musí být nahrazany minerály organickými. Jedná se o tzv. koloidní minerály, které jsou ve vysoké koncentraci obsaženy ve speciálních zeleninových šťávách, které se pak účinně podílejí na obnovení bezbolestné funkci kloubů. Hlavně se však jedná o výživu chrupavek, které v kloubech plní nezastupitelnou funkci tak, aby kosti kloubů byly chráněny před oděrem - vlastně před jejich destrukcí. Pan Matlocha se projevil jako velmi ukázněný pacient při realzaci mých léčebných postupů a receptur a hned zpočátkeu ledna 2016 mi s radostí oznámil, že během půlroční léčby se ze 70 % zbavil bolestí kloubů stím, že prostatické potíže a hemoroidy byly vyléčeny úplně. Samozřejmě, pan Matlocha pokračuje v léčbě až do úplného vyléčení kloubů.

 Na závěr chci zdůraznit, že léčba revmatoidní artritídy je složitý proces. Ten se mi podařilo úspěšně vyvinout po několikaletém zkoumání. Složitost se projevuje v tom, že součástí léčby je likvidace celkového zahlenění,na kterém je závislá léčba zánětů v kloubech. Do toho ještě vstupuje odstranění vápenatých usazenín , které v podobě artrózy byly prapříčinou vzniku revmatoidní artritidy. A aby léčba nebyla tak jednoduchá, tak se ještě na závěr musí obnovit správná funkce chrupavek, které se touto chorobou poškozují. No a k tomu jsou bezpodmínečně nutné zeleninové extrakty - šťávy. Z toho všeho vyplývá, že postižený pacient musí u mě absolvovat minimálně tříhodinovou návštěvu tak, aby byl schopen se léčit sám. Zároveň obdrží vše potřebné k léčbě včetně receptur a telefonického spojení se mnou. Musím ještě přípomenout, že na medikamentózní léčbu není možné se spolehnout, protože není schopna likvidovat zahlenění a ani anorganické minerály v kloubech a zabezpečit výživu chrupavek pak už vůbec ne, protože farmaceutické léky jsou chemického původu bez známek života.

Pro moji léčebnou praxi je velmi důležitá celková motivace, zkušenost a přesvědčení, že při léčbě postupuji správně. Utvrzují mě v tom mí vyléčení pacienti a také mé vlastní bezchybné zdraví. Mohu zodpovědně prohlásit, že i ve vyšším věku může být člověk plně zdráv a v kondici 45ti letého zdravého muže a prakticky lze dosáhnout zdravotního stavu s označením věkuprostý, tzn. stav, kdy datum narození není rozhodující, ale URČUJÍCÍM FAKTOREM JE TZV. BIOLOGICKÝ VĚK.

K tomu všemu musím dodat, že před celou řadou let jsem na tom byl zdravotně podobně, jako všichni ostatní!! Mé léčebné metody jsem postupně zdokonaloval až jsem se dopracoval k dnešní úrovni, takže úspěšnost mé léčebné praxe je dnes 80 %. Ve velké většině je však výsledek léčby ABSOLUTNÍ.

K regeneraci a výživě buněk pomocí živých mikronutrientů (extrakty z rostlinných buněk) mám k dispozici 87 laboratorně sestavených léčebných receptur pro každou chorobu zvlášť (u některých chorob i kombinovaně).

Nabízím Vám léčbu formou osobní návštěvy u mě.
V naléhavých případech, po dohodě s Vámi, Vás také mohu navštívit ve Vašem bydlišti.

Zaručuji Vám stejná pravidla a zvyklosti, která jsou obvyklá v lékařských ordinacích jako např. diskrétnost, zachování tajemství, kontinuitu léčby, včetně další péče po dobu léčby i po návštěvě u mě. Při návštěvě u mě obdržíte dokumentaci s léčebnými postupy, receptury a pokyny, jak v léčbě pokračovat. Termín návštěvy je nutné dohodnout předem.

Chci Vás ujistit, že moje léčebné metody jsou v souladu s přírodní medicínou a pomohou Vám zbavit se závislosti na lécích farmaceutického průmyslu a že v konečné fázi léčby získáte zpět své zdraví.

No a JAKO BONUS JEŠTĚ UŠETŘÍTE.

Je to moje osobní dlouholetá zkušenost. Prostě, nemocnice, lékařské ordinace a lékárny k dosažení a udržení svého zdraví na vysoké úrovni NEPOTŘEBUJI!!