Pít se musí

Na rozdíl od žertíku zmíněného v perexu nejde v reálném životě v případě pitného režimu o žádnou legraci. Pít se prostě musí, má-li člověk zůstat živ a zdráv. A totéž, co tu platí pro člověka, platí i pro kteréhokoliv jiného živého tvora. Žádný se bez vody neobejde.

Plus je zákonitě třeba zmínit, že má-li kterýkoliv tvor žít a být zdráv, musí nejen přijímat vodu, ale musí tuto přijímat kvalitní. Protože znečištění oné životodárné tekutiny může znamenat i nejedno zdravotní riziko a může vést v extrémním případě i k definitivnímu konci, tedy smrti.
ležící kocour

Pít musí všichni. Kočky nevyjímaje.

I tyto totiž v případě nedostatku kvalitní vody strádají, má to notně neblahý vliv na jejich zdravotní stav. Pijí-li tyto nedostatečně, odnášejí to v první řadě jejich ledviny a vylučovací systém a dochází u nich k tvorbě močových kamenů. A to není legrace, jak může potvrdit i každičký člověk, který měl s tímtéž problémem někdy nějakou osobní zkušenost.

Je tedy potřeba . Jíž je dvojnásob zapotřebí u koček, které jsou živeny hlavně suchou stravou a granulemi.

Coby ideální zdroj čisté vody pro kočky lze doporučit zejména fontánu pro kočky. Toto pítko zaručuje, že bude mít kočka vždy co pít, a navíc poskytuje vodu, jež zůstává čistá vzhledem k tomu, že je v ní protékající voda průběžně filtrována a tím zbavována mechanických nečistot. Kočku tak tyto nečistoty potenciálně neodrazují od napití se, ba naopak její funkce kočky k napití se přímo láká.

V takové fontánce tak jenom stačí:

– naplnit nádržku na vodu

– zapnout čerpadlo, jež zajišťuje oběh vody a její čištění v jednom nebo dvou vyměnitelných filtrech

– a pravidelně měnit filtr(y)
vzduchové bubliny

Tak snadné to je. Tak snadno se zajistí dostatek vody k pití pro onoho našeho zvířecího miláčka. Nebo pro víc takových, protože misek může být u takové fontánky povícero. Kdykoliv a kdekoliv, i na delší dobu.

A to je pro kočku. Doslova pro kočku.