Několik rad před vstupem do autoškoly

Buďte raději skromní a nepřeceňujte své schopnosti – ideální stav je takový, pokud se nad nikoho nepovyšujete svou pýchou, ale zároveň se neponižujete před jinými, kteří se cítí být nadřazeni. Pamatujte si jednu zásadu – nikdo se jako kojenec nenarodil s volantem a řadicí pákou v ruce a nikdo řídit automobil v té době neuměl. Každý si tímto procesem, kterým procházíte i vy, musel projít. Buďte tedy na sebe patřičně hrdí, ale v rozumných mezích, a buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu. Zároveň si nehrajte na mistry světa a závodníky na silničním okruhu, dobrým řidičem se stanete až po mnoha letech praxe a autoškola – to je jen začátek.

dopravní značky

Začít můžete už sami doma – ještě před započetím kurzu byste si mohli postupně osvojovat dopravní značení a některé srozumitelné předpisy, čímž si průběh autoškoly v Praze usnadníte. Více pozornosti pak budete moci věnovat cvičným jízdám a obtížnějším pasážím teoretické výuky, které vám instruktoři dovedou objasnit třeba i na modelových příkladech. Osobní kontakt s instruktorem – učitelem je vždy lepší, než samostudium, jinak by děti a studenti nepotřebovali vůbec chodit do školy a vystačili by si s distanční výukou. Distanční výuka je jen dočasná, výjimečná a nesmí se stát pravidlem.

dívka za volantem

Vybírejte si autoškolu podle recenzí – při výběru autoškoly byste ji měli jednak navštívit osobně a přesvědčit se o jejím vybavení a prostředí, a pak vám můžeme doporučit orientovat se i podle recenzovaných zkušeností těch, co ji absolvovali před vámi. Recenze samozřejmě musí být nezávislé, tedy ne na webu dotyčné autoškoly, případně se mohou hodit osobní zkušenosti vašich přátel či známých, kteří již řidičské oprávnění mají. Každopádně máme výhodu vůči lidem z doby socialismu, kdy nebylo možné si autoškolu v Praze autoskolaholesovice.cz vybírat z tolika konkurentů, jak je tomu dnes.