Jak probíhá GPS monitoring


Není pochyb o tom, že moderní technologie nám velmi usnadňují život. Spolu s nimi vÅ¡ak pÅ™icházejí i nové hrozby, které pÅ™edchozí generace neznala. Není tedy divu, že je Äasto nedůvěřivá a staví se k tomu odmítavÄ›, i pÅ™es výhody, které to pÅ™ináší.

Jednou z vÄ›cí, která je v poslední dobÄ› asi nejvíce diskutována, je GPS monitoring, tedy sledování pomocí GPS. A není divu, koneckonců jde o dnes nejpoužívanÄ›jší systém k urÄování polohy. Je tedy pochopitelné, že se nÄ›kteří lidé bojí jeho zneužití.

satelit2

AvÅ¡ak jak vlastnÄ› tento systém funguje? Teprve pokud odpovíme na tuto otázku, budeme znát skuteÄnou míru rizika, kterou sebou tato technologie pÅ™ináší. Její princip je pomÄ›rnÄ› jednoduchý, jak už to u podobných rozšířených vÄ›cí bývá.

Pro příklad vezmÄ›me klasickou navigaci do automobilu. Ta má za úkol mimo jiné také zobrazovat vaÅ¡i polohu v reálném Äase. To je důležité, neboÅ¥ potÅ™ebujete vÄ›dÄ›t, kudy máte jet okamžitÄ›, ne až například za pÄ›t minut.

satelit3

Funguje to následovnÄ›: navigace v sobÄ› má zabudovaný speciální vysílaÄ. Jeho signál pak zachytí jeden ze satelitů na naší orbitÄ› k tomu urÄených. Ten vyhodnotí, odkud pÅ™esnÄ› puls pÅ™ichází s pÅ™esností až na nÄ›kolik metrů, podle typu vysílaÄe, a tyto údaje vyÅ¡le zpÄ›t. Celý proces netrvá ani sekundu, díky tomu, že tyto signály cestují prakticky rychlostí svÄ›tla.

Je vÅ¡ak jasné, že údaj o vaší poloze nemusí posílat pouze zpÄ›t do navigace, ale že jej může posílat i lidem, kteří by vás tak chtÄ›li sledovat. To zní sice straÅ¡idelnÄ›, avÅ¡ak má to jeden velký háÄek, který si vÄ›tÅ¡ina lidí neuvÄ›domuje.

K tomu, aby vás totiž mohli takto sledovat, je potÅ™eba, abyste u sebe mÄ›li stále vysílaÄ. To se sice v dneÅ¡ní dobÄ› chytrých mobilních telefonů dÄ›je, avÅ¡ak pokud máte strach, staÄí jej jen nechat doma, nebo vyhrabat nÄ›jaký opravdu starý typ z dob, kdy tato technologie nebyla jeÅ¡tÄ› tak rozšířená.

Jak vidíte, není třeba se bát. Vždycky totiž existuje řešení.