Co vám nabízí prodej a instalace fotovoltaických panelů


Má význam fotovoltaika i pro vytápění?

V naÅ¡em mírném zemÄ›pisném pásmu si bohužel nemůžeme moc „vyskakovat“ a bít se v prsa, že fotovoltaické panely bezpeÄnÄ› pokryjí celoroÄní provoz elektrických spotÅ™ebiÄů i topné soustavy. Nejsme zkrátka na rovníku a musíme poÄítat s tím, že v zimních mÄ›sících půjde výkon fotovoltaiky rapidnÄ› dolů. Sníží se pÅ™ibližnÄ› až na patnáct až dvacet procent původní kapacity. V zimÄ› je nejen slunce nízko nad obzorem a na zemský povrch dopadají paprsky pod menším úhlem, ale také ubývá sluneÄných dnů a pÅ™ibývá tÄ›ch oblaÄných a zatažených.

fotovoltaický panel

Důvěřujte kvalitní baterii a souÄasnému výkonu fotovoltaiky – tato technologie se neustále vyvíjí a spolu s tím i výkon celého zařízení. Máte-li k dispozici vhodnÄ› dimenzované bateriové Älánky a celkovÄ› výkonný systém, můžete se v průbÄ›hu celého roku dostat na průmÄ›rnou hodnotu pokrytí spotÅ™ebované elektÅ™iny vyrobené ze slunce až ze tří Ätvrtin. To platí i pro vytápÄ›ní a ohÅ™ev vody, tedy zpravidla topení v podlaze a zásobníky vody.

panely na trávníku

Fotovoltaika a tepelné Äerpadlo – tepelná Äerpadla mohou úspěšnÄ› nahradit elektrické přímotopy a elektrické „kotle“ a mohou zastoupit i klimatizaci. Udržují stabilní teplotu vzduchu v objektu po celý rok – v zimÄ› mohou pÅ™itápÄ›t a v létÄ› chladit. V souladu s fotovoltaikou může jít o další zajímavý podnÄ›t k úspoÅ™e nákladů na bydlení a doporuÄujeme vznést případný dotaz na firmu, která uskuteÄňuje prodej fotovoltaických panelů a jejich instalaci.

Instalace na mobilní domy

Majitelé mobilních domů mohou rovněž uvažovat o tomto Å™eÅ¡ení, tedy pokud se jedná o dÅ™evostavby zateplené pro celoroÄní pobyt. Solární panely se nevztahují pouze na zdÄ›né domy se sedlovou stÅ™echou urÄitého sklonu, lze je nainstalovat na jakýkoli typ krytiny, sklonÄ›né pod úhlem nebo zcela rovné, panely se pouze musí pomocí speciálních nosníků pÅ™izpůsobit tak, aby maximálnÄ› dokázaly využít dopadajících sluneÄních paprsků.